Uudet EU-direktiivit

EU on laatinut yhteistyössä YK:n kanssa direktiivejä muovijätteen vähentämiseksi ympäristöstä.

Muovin hajoaminen voi kestää luonnossa jopa 400 vuotta.

Yli 80–85 % kaikesta merien muovijätteestä on peräisin alle kymmenestä kertakäyttötuotteiden luokasta

Suurin osa kaikesta merissä vellovasta muovijätteestä on peräisin alle kymmenestä kertakäyttötuotteiden luokasta, joita päivittäin käytämme joko tietämättömyyttämme tai silkasta mukavuudenhalusta. Eri reittejä pitkin ne päätyvät lopulta meriin.

Suurin osa kaikesta jätteestä koostuu öljypohjaisista muovituotteista, jotka ovat käytännössä erilaisia kertakäyttöpakkauksia. Joukossa on muun muassa muovipulloja, elintarvikepakkauksia, tupakantumppeja, muovipusseja sekä erilaisia hygieniatuotteita. Veden pinnan alla nämä muovijätteet ovat useimmiten poissa näkyvistä. Hajonneina mikromuoveina ne ilmestyvät kuitenkin myöhemmin takaisin ruokaan, jota syömme. 

Kaiken kaikkiaan tiedämme toistaiseksi erittäin vähän siitä, miten nämä muovihiukkaset vaikuttavat terveyteemme ja ympäristöömme tulevaisuudessa. 

YK:n 14. kestävän kehityksen tavoite koskee merten ja niiden luonnonvarojen kestävää käyttöä. EU on laatinut yhteistyössä YK:n kanssa toimintasuunnitelman muovijätteen vähentämiseksi ympäristöstä.

Asetus koskee ennen kaikkea kertakäyttötuotteita. Niiden käytöstä on luovuttava, ja ne on korvattava ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla vuoteen 2023 mennessä.

Katso koko luettelo muovituotteista, joiden käytöstä on luovuttava

Muovin vähentäminen

Keskustelu maapallon tulevaisuudesta ja ympäristön pelastamiseen liittyvistä haasteista on jättänyt jälkensä.

Kuluttajat, tavaramerkkien haltijat, jakelijat ja valmistajat ovat valmiit kantamaan oman osansa vastuusta.

Maapallolla tuotetaan vuosittain yli 320 miljoonaa tonnia muovia. Alle 1 % valmistetaan biomuovista.

61%
haluaa, että kuluttajien, jotka käyttävät kierrätyskelvottomia kertakäyttötuotteita, on maksettava niistä enemmän.
89%
haluaa, että kansalaisia koulutetaan entistä paremmin vähentämään muovin käyttöä.
90%
haluaa, että kuntien ja viranomaisten on järjestettävä aiempaa parempia kierrätysasemia.
94%
on sitä mieltä, että tuotteista on tehtävä aiempaa helpommin kierrätettäviä.
94%
on sitä mieltä, että vastuu muovipakkausten ja muovituotteiden käytön vähentämisestä on valmistajilla ja jakelijoilla.
FIN-74%
oroar sig för hur plast inverkar på deras hälsa och vill vara med och påverka utvecklingen.
FIN-87%
av Europas medborgare oroar sig för plastens inverkan på våra miljöer.
863